Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přehled náboženských hnutí, sekt a duchovních společností dotýkajících se Tarotu

29. 10. 2008

 

HERMETICKÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU

(Hermetic Order of the Golden Dawn; zlatý úsvit)

Nejvýznamnější moderní magická společnost, kterou založiliv roce 1888 v Londýně bývalí členové Societas Rosicruciana in Anglia,zednáři William Wynn Westcott (1843 - 1925) a William Robert Woodman (1828 - 1891), navazujíce na rosekruciánské tradice. W.W.Westcott byl členem Teosofické společnosti a zabýval se, stejně jako W.R.Woodman, studiem kabaly. Dalším významným představitelem řádu byl okultista Samuel Liddell MacGregor Mathers (1854 - 1918), přítel madame Blavatské, jenž vytvořil základy magického systému řádu. Tento systém zahrnoval v sobě jak západní magickou tradici, tak tradici staroegyptskou a kabalistickou, včetně alchymie, tarotu a astrologie. Cílem řádu byla výuka "principů okultních nauk a Hermovy magie", vzkříšení starověkého systému duchovních nauk. Iniciační struktura se skládala z 9 stupňů převzatých od Societas Rosicruciana in Anglia, k nimž byl přidán stupeň desátý - Ipsissimus. Podle tradice řádu byl tento veden tajnými Zasvěcenci, stojícími v pozadí. Jednou z nejznámnějších osobností, které byly členy řádu, byl irský básník William B.Yetas, jenž byl i členem společnosti Stella Matutina (další odnož řádu). Mezi první členy řádu patřil i Aleister Crowley (od r. 1898), žena Oscara Wilda - Constance - a předseda Královské akademie Gerald Kelly. V roce 1903 se postavil do čela řádu mystik Edward Arthur Waite (1857 - 1942), jenž změnil jeho název na Svatý řád Zlatého úsvitu a zasadil se o jeho křesťanštější orientaci a potlačení magických rituálů. Zároveň se od něj odtrhla lóže Amen-Ra- Tempel i templ Isis-Urania.

 

SOCIETAS ROSICRUCIANA IN ANGLIA

( S.R.A. / S.R. I. A. )

Anglická rosekruciánská společnost (řád), kterou založili v roce 1866 v Londýně hermetik Robert Wentworth Little ( v letech 1867 - 1878 vůdčí činitel řádu - Supremus Magus) a Kenneth R.H.Mackenzie (1833 - 1886), vydavatel Královské zednářské encyklopedie. K jejím nejvýznamnějším členům patřil i francouzský okultista Eliphas Lévi (A.L.Constant, 1810 - 1875), baron Edward Bulwer-Lytton (1803 - 1873), William Stainton Moses (1839 - 1892), jeden z nejvýznamnějších britských spiritistů a médium, a Frederic Hockley (1809 - 1885), okultista a žák Francise Barretta. v letech1892 - 1919 stál v čele řádu zednářský spisovatel dr. William Wynn Westcott (1848 - 1925). V letech 1887 - 1888 se Westcott a Mackenzie významně podíleli na vzniku Hermetického řádu Zlatého úsvitu. S.R.A. přijímala do svých řad pouze příslušníky vyšších stupňů regulérního zednářství. Základem její doktríny bylo učení Eliphase Léviho, parapsychologie, alchymie, spiritismus a kabalistická magie. Kolem r.1870 vznikla její pobočka ve Skotsku a v r.1908 samostatná americká odnož Societas Rosicruciana in America (Societas Rosicruciana in Civitatibus Foederatis - Rosekruciánská společnost ve Spojených státech, S.R.I.C.F.).

 

SVATÝ ŘÁD ZLATÉHO ÚSVITU

Mystický řád, který vznikl na základech Hermetického řádu Zlatého úsvitu poté, co se v roce 1903 postavil do čela řádu mystik a zednář Arthur E. Waite (1857 - 1942), jenž změnil název řádu a zasadil se o jeho křesťanštější orientaci a potlačení magických rituálů. Svatý řád Zlatého úsvitu působil do roku 1914, poté A.E. Waite založil novou společnost, kterou nazval Řád pravého Růžového kříže. (Waite je též autorem jedné z variant tarotových karet).

 

STELLA MATUTINA = ŘÁD JITŘENKY

Odnož Hermetického řádu Zlatého úsvitu, která se osamostatnila v roce 1900. V jejím čele stáli Israel Regardie (1907 - 1985), irský básník William B. Yeats (1865 - 1939) a slavná velšská okultistka Dion Fortune (vl. jménem Violet Mary Firth, 1891 - 1946). Jeho členové se věnovali praktické magii, okultismu a alchymii.

 

TEOSOFICKÁ SPOLEČNOST (Theosophical Society)

Mystická společnost, kterou založila v roce 1875 v New Yorku Helena P. Blavatská (1831 - 1891), zakladatelka teosofie, mystického učení o podstatě světa a vyšším poznání Boha, usilujícího o syntézu všech světových mystických a ezoterních doktrín, s cílem vytvořit univerzální bratrství bez rozdílu náboženství a kulturní příslušnosti. Základy jejího učení jsou shrnuty v její knize Klíč k teosofii. Mezi nejzásadnější principy teosofie patří nauka o zákonu karmy a reinkarnaci, věčném koloběhu znovuzrozování a cyklickém vývoji světa. Podle tohoto učení dochází po smrti člověka k rozdělení jeho bytosti : jeho fyzické a astrální tělo jej opustí navždy, zatímco jeho animální duše (kama-rupa) a triáda vyšších složek, principů (átma-buddhi-manas), se zjeví v astrální oblasti (kama-loka). Podle Blavatské byla ona i její nástupci vedeni duchovními bytostmi, učiteli zvanými mahátmové a známými všeobecně jako Velké bílé bratrstvo (Planetární Hierarchie). Tito mahátmové údajně bdí po celá tisíciletí - od doby Atlantidy a Lemurie - nad osudem naší civilizace, a napomáhají všem duchovním proudům v poznávání vyšších duchovních zákonů. Jsou inspirátory význačných náboženských a vědeckých osobností s nimiž komunikují pomocí telepatie a jejichž prostřednictvím zasahují pozitivně do vývoje světa.

Mezi nejvýznamnější představitele Teosofické společnosti patřili jasnovidec Charles W. Leadbeater (1847 - 1934) a Henry S. Olcott (1832 - 1907). Od roku 1876 je sídlem Teosofické společnosti jihoindický Adjar, její pobočky se nacházejí takřka ve všech zemích světa. V roce 1897 vznikla její česká odnož, působící od roku 1908 pod názvem Česká teosofická společnost.

 

ČESKÁ T(H)EOSOFICKÁ SPOLEČNOST

Odnož mezinárodní Teosofické společnosti, která vznikla v roce 1897 v Praze. Pod tímto názvem působila od roku 1908, v roce 1918 změnila svůj název na Theosofická společnost v Československu. Po roce 1925 byla jistý čas jejím sídlem Moravská Ostrava, pak znovu Praha. Její pobočky byly v Brně, Čáslavi, Olomouci, Pardubicích a jinde.

 

A.A. = ARGENTEUM ASTRUM

(Řád stříbrné hvězdy; A.A. / Atlantští adepti)

Tajná (hermetická) společnost, kterou založil okultista Aeister Crowley (1875 - 1947) v roce 1907. Řád ve své činnosti navazoval přímo na Hermetický řád Zlatého úsvitu (Golden Dawn), jehož byl předtím Crowley členem, a na starověká mystéria. Členové řádu se zabývali praktickým okultismem a obzvláště sexuální magií. Poté, co se Crowley zapojil do činnosti další hermetické společnosti, O.T.O. (Ordo Templi Orientis), řád A.A. ukončil činnost (zřejmě v roce 1914).

 

ORDO TEMPLI ORIENTIS

(Řád Východního chrámu; O.T.O.)

Okultní společnost, kterou založil v roce 1902 německý teosof Franz Hartmann (1838 - 1912) a rakouský okultista Karl Kellner, jenž studoval sexuální magii v Arábii a Indii. Členy této společnosti byl i Gerald B. Gardner, zakladatel moderního čarodějnictví (Wiccy), kabalista a hermetik Gérald Encausse (Papus) a jistý čas i Rudolf Steiner, zakladatel antroposofie. V roce 1920 se postavil do čela řádu Aleister Crowley alias Ankh-f-n-Khonsu (nazývaný i Bafomet neboli Hrozná Šelma) a v roce 1920 přenesl jeho sídlo do sicilského Cefalu, kde vytvořil se svými milenkami (Leah Hirsig zvanou Šarlatová žena a Ninette Shumway zvanou Sestra Cypris) Thelemické opatství. aleister Crowley (1875 - 1947) hlásal konec éry "křesťanské otrocké morálky" a nástup období "pravé vůle". Vyhlašoval se za reinkarnaci velkých okultistů minulosti, jako byl staroegyptský kněz Ankh-f-n-Khonsu, papež Alexandr VI.(Borgia), Edward Kelly, Cagliostro a Eliphas Lévi (jenž zemřel přesně v den, kdy se Aleister narodil!).

Řád (O.T.O.) se zabýval studiem sexuální magie, čerpaje i z tantrického hinduismu a taoistické tradice. Zasvěcení do magických nauk probíhá na 11 úrovních či stupních. Tato tajná cvičení, jejichž rituál vypracoval ve 20.letech Crowley, byla vyučována v několika fázích teprve, když adept dosáhl 8. či 9. stupně zasvěcení. Součástí zasvěcení 8.stupně je teorie a praxe autosexuálních technik (masturbace), v 11.stupni je adept zasvěcen do heterosexuálních technik a v 11.stupni je obeznámen jak s heterosexuálními, tak homosexuálními análními praktikami atd. O.T.O. je jedním z mála hermetických řádů, jenž přijímá do svých řad i ženy. (Kvůli sexuálním orgiím pořádaným jeho stoupenci v Thelemickém opatství, byl Crowley v roce 1923 italskými úředy vypovězen ze země!). Od roku 1989 je velmistrem řádu Kenneth Grant. Jeho ústředí sídlí v texaském Austinu. V současnosti existují jeho pobočky v USA, Anglii, Švýcarsku, Francii a Německu. Odnožemi O.T.O. jsou Ecclesia Gnostica Catholica a Mysteria Mystica Maxima. Viz též Opatství Thelema.

 

OPATSTVÍ THELEMA

(Thelemické opatství; thelemité)

Nezávislá magická skupina, jejímž vzorem je Řád Stříbrné hvězdy (Argenteum Astrum); vychází z tradice původního Thelemického opatství, které založil Aleister Crowley (1875 - 1947) v roce 1920 na Sicílii. (Toto společenství se zabývalo praktikováním rituálů sexuální magie vypracovaných Crowleym a bylo v Itálii zakázáno). Noví členové řádu musí při vstupu prokázat vážný zájem o učení Řádu a znalosr základních magických spisů.(Hlavním studijním materiálem je časopis The Equinox (Rovnodennost), oficiální orgán Řádu, jenž byl založen Crowleym v roce 1909). Pokud adepti osvědčí základní znalosti magických nauk, stávají se novici a začínají studovat. Zasvěcení do magických nauk se dělí do 9 úrovní, stupňů. Systém Argenteum Astrum, praktikovaný Opatstvím Thelemy, zasvěcuje již začátečníka, jenž dosáhl stupně Zelátora, do rituálů sexuální magie (členové, kteří dosáhli stupně Zelátorů jsou uvedeni do Řádu thelemitů). Nejde o mystický, magický nebo okultní řád v pravém smyslu slova. Jeho cílem je umožnit svým členům dosáhnout úspěchu v životě, učíc je správným postojům k životu a způsobu, jak se vyhnout marnění času na zbytečné záležitosti. Odnoží opatství je Suverénní svatostánek gnose zasvěcený především sexuální magii. Jelikož Opatsví náleží k tajnému řádu, většina z jeho učení a praktických cvičení není obecně známa. Posledním známým představitelem opatství byl Gregory von Seewald, premonstrátor Argenteum Astrum.

 

MYSTERIA MYSTICA MAXIMA

Britská odnož, lóže německé okultní společnosti Ordo Templi Orientis. Lóži založil v Anglii roku 1912 Aleister Crowley (1875 - 1947) na pokyn Theodora Reusse, představeného O.T.O.

 

 ADONISTÉ

Německá okultní společnost, odnož Ordo Templi Orientis (O.T.O.) zabývající se především sexuální magií. Ústřední ideou řádu bylo dosáhnout andrgynního prastavu člověka skrze falické kulty a okultní praktiky. Zakladatelem společnosti adonistů byl dr. Franz Sättler alias dr. Mussalam (někdejší představitel lóže Hekaté, zabývající se studiem chaldejské magie), jehož spisy představují směs arabské magie a německé čarodějnické tradice.

 

 

Gnose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář