Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní význam karet Velké Arkány

26. 10. 2008

 

Všeobecně:

Varující Tarotové karty:

0 Blázen, XIII.Smrt, XV.Ďábel, XVI.Věž

 

Ochranné Tarotové karty:

II.Velekněžka, V.Velekněz, XVII.Hvězda

 

Ideální pár:

IV.Císař + III.Císařovna - majetek, kariéra, sex

V.Velekněz + II.Velekněžka - duchovní spojení

XIX.Slunce + XVIII.Luna - obecný soulad, harmonie těla i ducha

 

Tarotové karty signalizující změnu:

X.Kolo Osudu, VII.Vůz - pozitivní změny

XIII.Smrt, XVI.Věž - negativní změny

 

 

 

 

 Obrazek0 Blázen

Archetyp - dítě v nás

Klíčový význam - pošetilost, vychytralost, bláznovství, dobrodružství, optimismus, intuitivní a instinktivní jednání; spontánnost, důvěra, riskování

Zaměstnání - svobodné podnikání, cestování, touha po změně.

Vztahy - nevázanost, volný vztah.

Profese - svobodné povolání, nezaměstnaný, podnikatel, cestovatel.

Zdraví - duševní poruchy, nemoci mozku.

Výzva - Jednat velkoryse a vznešeně. Překonávat překážky s lehkostí. Otevírá se nová fáze života, s mnoha příležitostmi pro změnu.

Opak základního významu - neuváženost ve slibech, špatné rozhodnutí, exhibicionismus, nerozum. Blázni se ženou tam, kam se andělé bojí vkročit. Dětinský pohled na svět; neuznávání zodpovědnosti.

Dětská bezstarostnost a radost, uvolnění, lehkost bytí, nezodpovědnost.

Nové vnímání světa.

Buďte individualistou.

Bojujte o dobrodružství a své sny.

Vyviňte nové odbornosti, nové techniky nebo nové schopnosti.

 

Obrazek I. Mág

Archetyp - čaroděj, šaman.

Klíčový význam - komunikace, manipulace, schopnost tvořit, rychlé myšlení; dovednost a jistota

Zaměstnání - diplomatické schopnosti, umělecké sklony, ambice.

Vztahy - ovlivňování druhých, potřeba sebevědomí, uznání.

Profese - řemeslník, umělec, lékař, eskamotér, diplomat, politik.

Zdraví - vitalita, životní energie, poruchy řeči.

Výzva - Nevydělávat na hlouposti ostatních a neprodělávat na hlouposti vlastní. Využijte svou komunikativnost. Měli byste zkusit použít vaši dovednost k rozšíření svého poselství.

Opak základního významu - zneužívání moci, kariérismus, nemožnost uplatnit své schopnosti; podvod, lži, váhavost.

Uplatnění zkušeností a schopností - umu a manipulace.

Moudrost skrze využitou komunikaci.

Použijte své schopnosti k ovlivnění myšlení jiných.

Tato karta symbolizuje učení, vyučování a intelektuální důvtip a vědomosti.

 

ObrazekII. Velekněžka

Archetyp - panna, kněžka.

Klíčový význam - tajemství, ženská intuice, pasivita, trpělivost, shovívavost, osvícení,    moudrost, morálka, víra; intuice, snění a vědění

Zaměstnání - pomáhat, léčit, důvěřovat.

Vztahy - spřízněnost duše, pochopení, péče.

Profese - student, duchovní, badatel.

Zdraví - skryté nemoci, ženské nemoci, horečka, pohlavní orgány.

Výzva - Využijte svou intuici, vnitřní hlas a podvědomí pro inspiraci, pak budete schopni přetvářet své životy.

Opak základního významu - nedostatek citu, zlá sestra, platonický vztah, skrytá nemoc, lenost, neschopnost se dělit, emocionální nejistota, pověrčivost a nedostatek předvídavosti.

Tajemství, moudrost, umění rozpoznat, co je v dané situaci to správné - vhodné, chlad, odstup, rezervovanost.

Intuitivní vědění a zdravý rozum.

Mohou být odhaleny skryté věci.

Najděte odpověď na svou otázku ve vlastní - dřívější - zkušenosti.

Budeme schopni přetvořit naše životy, když účinně použijeme naše podvědomí.

 

ObrazekIII. Císařovna

Archetyp - matka.

Klíčový význam - plodnost a ženský prvek, vyrovnanost, rozhodnost, dobrá matka a manželka, mateřské city; bezpečí, zdraví

Zaměstnání - rozvoj a tvořivost, dobré obchody, péče o druhé.

Vztahy - starostlivá manželka nebo milující partnerka.

Profese - sekretářka, kuchařka.

Zdraví - dobrá imunita, samoléčba.

Výzva - zachování života : Je správný čas mít dítě. Využívejte svou vlastní tvořivost a jednejte podle plodných impulzů. Užívejte svou vlastní kreativitu.

Opak základního významu - neplodnost, ženská lstivost, nevěra nebo nestálá láska, hádavost, utkvělá žárlivost, upovídanost, marnivost, špatné vychování; mateřská tyranie.

Láska, mateřství, plodnost, tvořivost, propojení vědění a konání, pýcha, kritičnost.

Přirozená kreativita, bohatství a plodnost jsou důležité, máte schopnost tvořit.

Teď je čas najít svou tvořivou sílu a využít ji.

Jste-li žena, karta znamená plodnost, takže je možná správný čas mít dítě.

 

Obrazek IV. Císař

Archetyp - otec.

Klíčový význam - mužský princip, stabilita, přádek, praktická inteligence, autorita a osobnost, rozhodnost, zodpovědnost; podpora

Zaměstnání - jasná představa o cílech, vůdce, úspěch.

Vztahy - jistota, pevnost vztahu, ochránce rodiny.

Profese - stavitel, bankéř, velitel, ředitel, průmyslník.

Zdraví - imunita, dobré zdraví.

Výzva - Uskutečňujte vytrvale své záměry a plány. Realizujte své ambice - používejte k tomu vlastní úsudek a kontrolujte svůj život. Touha po samostatnosti.

Opak základního významu - hněv místo rozumného uvažování, nezralost, neschopnost ovládat se, tvrdohlavost, tyranie, zneužívání moci, válečnické tendence, riziko neúspěchu. Ztráta síly. Hněv místo rozumného usuzování. Pud místo rozumu.

Úspěch ve hmotném světě, stabilita, jistota, sobectví, bezohlednost.

Karta reprezentuje dynamickou sílu osobnosti a velké vůdcovské nadání.

Můžete být nezávislý a vypořádat se se vším, co vás trápí, s vašimi starostmi i traumaty z minulosti.

Buďte asertivní; používejte svůj vlastní úsudek, abyste mohli kontrolovat svůj život a zrealizovali svoje ambice.

 

Obrazek V. Velekněz

Archetyp - svatý.

Klíčový význam - nadhled, duchovno, dobrá a moudrá rada, zasvěcení, zkušenost, guru, laskavost, odpuštění, pokora; profesionální rady, učení a vyučování

Zaměstnání - činnost jako povolání, smysl činnosti.

Vztahy - vzájemná důvěra, manželství.

Profese - architekt, učitel, kněz, poradce.

Zdraví - choroby stáří.

Výzva - Hledejte smysl své činnosti. Ve vašem životě se objeví vlivný duchovní vůdce, který vám pomůže nalézt správný směr. Do vašeho života vstupuje vlivný učitel.

Opak základního významu - licoměrnost, neupřímnost, pokrytectví, válečník víry, fanatismus, špatný či falešný rádce nebo učitel; dogmatické, mozek vymývající a konformní názory.

Vědění - učení, studium, intuice, přílišné zapojení hlavy a myšlení.

Tato karta může symbolizovat spirituální nebo náboženskou autoritu a učení.

Možná budete muset udělat kompromisy, abyste mohli pokračovat ve svém směru.

Toto je bod ve vašem životě, kde byste měli přijmout svůj osud; tady byste se měli změnit a odtud pokračovat stejným směrem.

 

Obrazek VI. Milenci

Archetyp - láska

Klíčový význam - svobodná volba a rozhodnutí, láska, romantický vztah; intenzita

 

Zaměstnání - práce konaná srdcem.

Vztahy - šťastná volba v lásce, věrná láska.

Profese - řídící pracovník, konzultant, nevěstka.

Zdraví - pozor na stravovací návyky.

Výzva - sjednocení protikladů ve vztahu : soustřeďte se na lásku a učiňte rozhodnutí v partnerském vztahu. Tato karta znamená, že se musíte rozhodnout. Zmatky berte jako výzvy.

Opak základního významu - chybná volba v lásce, nerozhodnost, nespolehlivost, nevěra, zklamání v lásce, odloučení partnerů, nenormální přitažlivost; bláhová, nežádoucí láska.

Rozhodování, nerozhodnost, křižovatka Života, vzdání se minulosti.

Karta symbolizuje harmonii, spojení opozic a emocionální intenzitu.

Musíte dohlížet na všechny zmatky ve vašem vztahu jako na výzvy.

Je tu soustředěnost na lásku, přitažlivost, vztah a změnu.

Stará pouta mohou být ještě silná.

 

Obrazek VII. Vůz

Archetyp - odjezd hrdiny do války.

Klíčový význam - cesta spojená s odvahou, silná vůle a ambice, může hrozit konflikt - střet názorů, cesta do neznáma.

Zaměstnání - nový začátek kariéry, někdy riskantní.

Vztahy - volba mezi partnerkami a nové spojení - čerstvý vítr ve vztahu.

Profese - řidič, dopravce, manekýn, bojovník.

Zdraví - pozor na vyčerpání nebo prochladnutí.

Výzva - Držte směr : neměňte své koně v půli cesty. Kontrolujte situaci a zároveň pamatujte na důležitost kompromisu.

Opak základního významu - porážka a nezdar v boji, překážky v kariéře, dopravní nehoda nebo zrušená cesta, přehnané ambice nebo přílišný spěch, vyčerpání.

Odvaha, věci či události jsou v pohybu, udržuj tempo a rytmus.

Karta symbolizuje neklidné síly nebo změnu.

Mohli byste stoupat k vyššímu porozumění.

Karta reprezentuje změnu, prozřetelnost a překonání problémů.

Kontrolujte situaci a zároveň pamatujte na důležitost kompromisu.

 

ObrazekVIII. Síla

Archetyp - boj se lvem.

Klíčový význam - energie a vnitřní síla, odvaha, ale i diplomacie, schopnost vítězit duchem nad hmotou; morální síla, kontrola vašich emocí.

Zaměstnání - horlivost, bojovnost a možnost úspěchu.

Vztahy - vášeň, ovládání jeden druhým.

Profese - správce, hasič, zámečník.

Zdraví - vitalita, dobré zdraví.

Výzva - Používejte svůj rozum, svou hlavu, a ne srdce. Věřte sami v sebe, ve své schopnosti. Pro váš úspěch je potřeba odvaha.

Opak základního významu - dělat si nepřátele, přehnaná aktivita, tyranie, vypětí; bezmocnost a zábrany. Neschopnost spolupracovat a negativní pocity.

Schopnost změn, připravenost na dané úkoly; pozor na to, aby se hodně energie neobrátilo proti druhým, nebo sebedestruktivně proti sobě.

Tato karta symbolizuje sebekontrolu, takže spíš používejte rozum, než abyste díky emocím žili sami.

Abyste uspěli, budete potřebovat odvahu. V případě, že si budete věřit, se můžete dočkat pozitivních výsledků. Může z vás být úspěšný vůdce.

Tato karta představuje sílu, úspěch, rovnováhu a energii.

Věřte sami v sebe.

 

Obrazek IX. Poustevník

Archetyp - starý moudrý muž.

Klíčový význam - hledání, vnitřní přesvědčení, moudrost stáří, rádce, meditace, askeze; nezávislost, opuštěnost, osamělost.

Zaměstnání - přezkoumání starých cílů a názorů.

Vztahy - žít pro sebe, sám v ústraní.

Profese - historik, archivář, léčitel, průvodce.

Zdraví - revmatismus, skleróza, dieta.

Výzva - Rozhlédněte se a jednejte opatrně. Jděte svou vlastní cestou. Průzkum nitra povede k osobnímu růstu.

Opak základního významu - samota, strach, smutek, chudoba, špatná rada, pocit vyloučení ze společnosti.

Samota, samostatnost, originalita, hledání a nacházení odpovědí.

Meditace je způsob, jak dosáhnout osvobození.

Průzkum nitra povede k osobnímu růstu v sebeodhalení.

Tato karta symbolizuje důležitou situaci ve vašem životě - možná budete mít nové úspěšné období.

Předtím, než se pohnete kupředu, musíte odstranit všechny těžkosti ze současnosti.

Tato karta představuje moudrost, osamělost a diskriminaci. Budete soběstační a sebeznalí.

 

ObrazekX. Kolo Osudu

Archetyp - štěstěna.

Klíčový význam - osud, proměnlivost a zvraty, osudová křižovatka, vnější vlivy; hojnost, hodně štěstí.

Zaměstnání - nastanou změny.

Vztahy - osudové spojení.

Profese - kdo rozhoduje o osudu jiných, významné postavení.

Zdraví - kolísavé, dědičné choroby.

Výzva - Osud vám nabídne nové příležitosti, využijte je. Dodržujte karmické zákony, úspěch se dostaví. Klíč k úspěchu je přizpůsobivost.

Opak základního významu - neštěstí, smůla, změna k horšímu, bloudění v kruhu.

Změny, které se opakují a dávají znovu příležitost k uspořádání vztahů a věcí,; je také nositelem štěstí nebo smůly.

Dodržujte karmické zákony a úspěch se dostaví.

Možné události nebo příhody možná nebudete schopni zvládnout, ale využijte neočekávané příležitosti, které vám osud nabídne.

Musíte dát věcem jejich přirozený běh - protože klíč k úspěchu je teď přizpůsobivý.

Změny, které nastanou, budo pozitivní.

 

Obrazek XI. Spravedlnost

Archetyp - soudce.

Klíčový význam - rovnováha, spravedlnost, zákon, čestnost, objektivita a rozum, zvažování, soudní nebo právní jednání.

Zaměstnání - odměna podle zásluh, tj. slkízet to, co jsme zaseli.

Vztahy - rovnováha a rovnocennost ve vztahu.

Profese - soudce, právník, hlídač.

Zdraví - nemoci ledvin.

Výzva - Upravte rovnováhu ve vašem životě nebo vztahu, pokuste se věci více sladit. Než se rozhodnete, ujistěte se, že jste vše uvážili.

Opak základního významu - nespravedlnost, zaujatost, nepoctivý výsledek, rozvod, křivé obvinění; pobožnůstkářství a nepřístupnost.

Hledání a nalezení rovnováhy, neprožívání extrémů, soudy, smlouvy.

Rozum a spravedlnost budou převládat.

Určité stránky vašeho života nejsou v rovnováze; musíte se pokusit věci víc sladit.

Můžete se dostat do právního sporu, ale výsledek bude spravedlivý a poctivý.

Než se rozhodnete, ujistěte se, že jste všechno uvážili.

 

ObrazekXII. Viselec

Archetyp - oběť a omezení.

Klíčový význam - stagnace, nehybnost, krize, poznání a zasvěcení - sestup do podsvětí, nutnost vykonat oběť; utrpení.

Zaměstnání - nečinnost, přechodné zhoršení, vzdání se.

Vztahy - být vydán na milost či nemilost současnému stavu.

Profese - básník, psycholog.

Zdraví - ochrnutí, duševní porucha.

Výzva - Potřebujete čas k zamyšlení a učiňte oběť pro vyšší cíl. Sebepoznáním obohatíte svůj život. Touha po probuzení intuitivních sil. Obětujte se příčině nebo víře.

Opak základního významu - pohled na svět a okolí ze špatného úhlu, neschopnost se soustředit, sobectví a povrchnost; apatie, nespokojenost. Falešné obětování, které není nutné. 

Strnulost, svázanost s minulostí, nemoc.

Moudrost přichází s utrpením a tajemstvím předpovědi s obezřetností.

Tato karta reprezentuje moudrost, obezřetnost, zkoušky, utrpení, proroctví a změnu, a odhaluje, že prožíváte probouzení svých intuitivních sil.

Váš život bude obohacen sebepoznáním.

Je tu touha po zasvěcení.

 

ObrazekXIII. Smrt

Archetyp - smrt.

Klíčový význam - změna, cyklická proměna, konec určitého období či stylu, rozchod, nemoc, prohra, ztráta; nové začátky.

Zaměstnání - konec dosavadní činnosti.

Vztahy - přirozený konec vztahu, který je přežitý, rozchod.

Profese - proměnlivá.

Zdraví - kosti, náhlé změny stavu, smrt.

Výzva - Odvrhněte vaši bývalou negativitu a soustřeďte se na nový pozitivní začátek. Jedna fáze života končí, aby další mohla začít.

Opak základního významu - ztráta, zklamání, nebezpečí úrazu, pesimismus; ukončení, nemoc.

Přirozené ukončování věcí, které jsou již jen přežívající; pozvolná změna.

Jedna fáze života končí, zatímco nová začíná.

Jak je jednou konec naplněn, budete schopni postoupit k novému začátku a nechat minulost za sebou.

Je třeba se soustředit na konce a začátky, dobré a špatné.

 

ObrazekXIV. Mírnost

Archetyp - harmonie.

Klíčový význam - harmonie, vyrovnanost protikladů, umírněnost a trpělivost, dobrý vliv na okolí.; vyrovnaná osobnost, taktní.

Zaměstnání - radost z činnosti, příjemné pracovní ovzduší.

Vztahy - vzájemný souzvuk a náklonnost.

Profese - léčitel, instalatér, chemik.

Zdraví - krevní oběh, nervový systém.

Výzva - Učte se ze svých minulých chyb a vyvarujte se jejich opakování. Žijte v míru, harmonii a zdraví. Kompromis vás přivede k úspěchu.

Opak základního významu - opakování stejných chyb, neharmonie - hádky, neshoda a konflikty, nedostatek komunikace, sterilita, náladovost.

Partnerství, práce, spolupráce, harmonie, tvořivost

Trpělivost, soběstačnost, sebekontrola, vlastní rozvoj.

Tato karta reprezentuje zralou a vyrovnanou osobnost, schopnou ovládat situaci s taktem.

Tato karta může znamenat, že potřebujete žít hospodárně a zvládat nějaký čas opatrně své vztahy.

Umírněnost ve všech záležitostech.

 

ObrazekXV. Ďábel

Archetyp - pokušení, zlo a neřest.

Klíčový význam - pokušení, hmotné záležitosti a peníze, sex - smyslnost a chtíč, nekalé obchody, riskantní řešení na hraně; hněv, sklíčenost, omezení.

Zaměstnání - dělat špinavé obchody, závislost na okolnostech a penězích, zneužívání moci.

Vztahy - závislost na tělesné lásce, neřest.

Profese - pasák, bachař, placený profesionál.

Zdraví - pohlavní orgány, jedy, nespavost.

Výzva - Nenechte se zastrašit svými obavami. Konejte bez manipulace.

Opak základního významu - magnetismus, nebezpečný sex, překonání pokušení, někdy "nakopnutí" správným směrem - nalezení riskantního, ale úspěšného řešení. Okolnosti jsou negativní a pesimistické. Napovídá nesnesitelnou situaci, útěk. Slepota a nedostatek vnímavosti vám může způsobit úraz.

Závislosti, peníze, negace, pomluvy, nevěra, podvod; prapůvodní energie sexu,, která je radostná, tvořivá a dobrá při správném a kultivovaném zacházení.

Zdržte se negativních aspektů, nepřiměřenosti nebo strachu. Naznačuje nepříjemné okolnosti, nebo temné, depresivní situace.

Mohl by znamenat hněv a nelibost.

Přemýšlejte o současné situaci a požádejte druhé o radu.

Chystejte se řešit problémy pomalu.

 

 ObrazekXVI. Věž

Archetyp - zničení a katastrofa.

Klíčový význam - náhlá změna - otřes, katastrofa, zklamání, nehoda, rozchod - rozvod, pád do propasti, ztráta stability; šokujísí události, odhalení.

Zaměstnání - výpověď, skandál, bankrot.

Vztahy - překvapivý rozchod, šokující zpráva či zjištění.

Profese - architekt, reklama, nezvládnutelná profese.

Zdraví - operace, nehoda, úraz, ohrožení těhotenství.

Výzva - Přebudujte svůj život, jistě máte základy silnější. Rozbitím starého a překonaného se můžete osvobodit ze zajetí.

Opak základního významu - neschopnost zbavit se iluzí - vzdušné zámky, nemoc, operace, neschopnost zabránit neštěstí.

Prolomení omezení, nečekaná událost, posunutí hranic.

Destruktivní vlivy mohou vyvolat chaos. Na kartě může být nehoda, nebo šokující či znepokojivá událost.

Karta reprezentuje utrpení a destrukci, úplnou a náhlou změnu a odloučení.

Hledejte radu a pomoc, abyste se dostali přes nadcházející událost.

Nehlídejte srdce, můžete být schopní obnovit věci pozitivním způsobem.

 

ObrazekXVII. Hvězda

Archetyp - naděje, živá voda.

Klíčový význam - naděje a víra, paprsek štěstí pro budoucnost, inspirace, dobré znamení, ochranná karta ve zlém; mír, relaxace a léčení.

Zaměstnání - slibná činnost, naděje úspěchu do budoucna.

Vztahy - šťastné spojení s vyhlídkou pro budoucnost.

Profese - hudebník, spisovatel, umělec, astrolog.

Zdraví - ruší negativní vlivy.

Výzva - S důvěrou a optimismem hleďte do budoucna. Zářivá budoucnost, klid a mír.

Opak základního významu - pesimismus, beznaděj, zklamání, malá sebedůvěra. Ztráta cíle, pocit smutku.

Iluze, procitnutí a pochopení; často také karta OCHRANY a správného vedení.

Tato karta znamená naději, důvěru a harmonii.

Nabízí se inspirace, osvěžení a obnova.

Je tu soustředění na věci příští, které se zdají být pozitivní. Příslib dobrého osudu.

Mohli byste být nezávislí a mít vnitřní sílu.

 

ObrazekXVIII. Luna

Archetyp - noc a síly temnoty.

Klíčový význam - nejistota, obrazy duše, sny a touhy, hluboké city, skryté motivy, melancholie, proměnlivé nálady; zmatek, deprese, podvod.

Zaměstnání - bojácnost, tréma, nejistota.

Vztahy - touhy, které nejsou uspokojeny, žárlivost.

Profese - básník, politik.

Zdraví - těhotenství, deprese.

Výzva - Poznej a pochop sám sebe. Nenech se unést svou představivostí a zůstaň oběma nohama pevně na zemi.

Opak základního významu - strach, halucinace, přehnané iluze o světě i o sobě, nedostatek citu, zhoubná náladovost. Neschopnost vidět věci takové, jaké jsou.

Smutek, deprese, pasivita, stíny minulosti, snění, intuice.

Může se objevit něco nečekaného, protože trávíte příliš mnoho času sněním a neuvědomujete si realitu.

Je to soustředění se na vnitřní hlasy a intuici.

Dejte si pozor, existuje nebezpečí nebo hrozba pramenící z něčeho neznámého.

 

Obrazek XIX. Slunce

Archetyp - den a mocnosti světla.

Klíčový význam - energie, živost, vitalita, svěžest, teplo, přitakání životu, velkorysost, sebedůvěra, optimismus, úspěch, sláva a inteligence; vysoké ideály.

Zaměstnání - důvěra, úspěch, dělat dojem.

Vztahy - šťastný a pozitivní vztah, dobré manželství, teplo.

Profese - vedoucí místo, vychovatel, tlumočník.

Zdraví - dobré zdraví nebo uzdravení.

Výzva - Štěstí a úspěch ve všech oblastech se dostaví. Máte sílu a energii dosáhnout velké a důležité věci.

Opak základního významu - přehnané cíle, vychloubání, sobectví a pýcha, nedostatek energie, nedokončení věci; ztráta cíle.

Radost, úspěch, hmota, budoucnost, majetek.

Tato karta znamená hladký průběh situací, inspiraci a cíl. Máte energii a sílu dosáhnout velkých věcí a důležitých tužeb, splnění dávných přání a realizace vašich snů.

Tato karta znamená konečný úspěch a prosperitu.

Měli byste být spokojeni se svým životem, protože byste měli mít materiální štěstí, spokojenost a šťastné manželství.

 

Obrazek XX. Soud

Archetyp - soud a spasení.

Klíčový význam - vzkříšení, vysvobození, zmrtvýchvstání, ohodnocení minulých činů, odměna či odplata, přehodnocení hodnot, právní jednání nebo soud.

Zaměstnání - úspěšné zakončení třeba soudního jednání.

Vztahy - pravé spojení.

Profese - soudce, kronikář.

Zdraví - konec nemoci, změna jídelníčku nebo návyků.

Výzva - Důvěřuj v konečné a spravedlivé řešení.

Opak základního významu - rozvod či rozchod, chyby, kterým se dalo předejít, ulpívání na nesprávných názorech, výčitky svědomí; neomylnost s omezeným pohledem na svět.

Nastolení nového pořádku, pochopení vyššího smyslu věcí, jistota v dlouhotrvajících vztazích.

Transformace a znovunarození. Konec strádání.

Řešte věci, které jste nechali stranou, aby se dostaly kupředu.

Nastane významná změna, pravděpodobně ve formě nového domova, nového vztahu, nového zaměstnání nebo možná nového dítěte.

 

ObrazekXXI. Svět

Archetyp - harmonie světa, korunovace hrdiny na krále.

Klíčový význam - dosažení cíle, sjednocení v celek, harmonie; dovršení, posvátnost, svoboda.

Zaměstnání - najít své poslání nebo svůj úkol.

Vztahy - životní spojení, souzvuk duší.

Profese - tanečnice, stavitel, filozof, psycholog.

Zdraví - regenerace a soulad s přírodou.

Výzva - Nastane významná změna ve vašem životě. Sebedůvěra přinese úspěch. Zaujměte své místo a radujte se ze života.

Opak základního významu - nedokonalost, nedostatek vize, malá sebedůvěra, pesimismus, celkové zklamání a neúspěch; malá sebeúcta, zahořklé, pesimistické a neřestné pocity.

Okolí, lidé kolem, vnější události, uzavírání věcí.

Úspěch, výkon a příležitost stát se uvědomělým.

Celistvost duše a pocitu dovršení.

Nastane významná změna ve vašem životě, ale vaše vnitřní cesta už bude dokončena a vy budete mít jistotu úspěchu a dosažení.

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

smrt

(d, 12. 3. 2015 15:50)

Karta smrt nutně neznamená negativní změnu, nýbrž pozvolné ukončení cyklu.