Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam karet Malé Arkány - Hole

27. 10. 2008

ObrazekEso Holí

Tvořivá síla, entuziasmus, inspirace, a optimismus, příležitost k seberealizaci, motivace pro podnikání, živost a peudkost, nadšení a vášeň. Nová životní energie znamená pro vás nové příležitosti, využijte této síly.

Význam: Toto je zasvěcení síly. Jste entusiastičtí nad plánem nebo událostí a chcete ji využít.

Přímý význam: kreativita, energie, ambice

Negativum: frustrace, apatie, nedostatek zájmu nebo cítění

Uvažte: Toto je karta plná síly, která znamená nové příležitosti.

 

 

Obrazek2 Holí

Nové cíle a projekty, touha po změně, tvrdou prací lze dosáhnout úspěchu, citová zdrženlivost, bezbarvé emoce. Prosaďte své plány, samostatnost a nezávislost.

Význam: Mnoho se mluví a diskutuje. Možná vám příliš radí, aby vás ovlivnili. Vyučování je také aspektem. Možná nastane soustředění na vaše vztahy s ostatními. Občas je potřeba nezávislosti a samoty.

Přímý význam: odhad, plánování, rozhodnutí

Negativum: nedůvěra v sebe sama, neúspěch a pocit znesváření

Uvažte: Prosaďte si svou vlastní samostatnost a nenechte se druhými odradit. Buďte silní.

 

 

Obrazek3 Holí

Pocit dosažení cíle, je to  ale pouze první etapa, dobrý základ pro dlouhodobé cíle, jistý a slibný vztah. Soustřeďte se na realistické cíle, máte dobrý základ, na kterém lze stavět.

Význam: Ostatní vás sledují. Asi by chtěli kopírovat vaše činy. Vy nevíte, že jste pozorováni. Buďte vůdce a ne následovník.

Přímý význam: začátky, optimismus a štěstí

Negativum: sklon k průtahům, nerozhodnost, váhavost

Uvažte: Snažte se působit optimisticky, ale soustřeďte se na realistické cíle v životě, nebo budete zklamáni, když jich nedosáhnete.

 

 

Obrazek4 Holí

Oslava, radost, odpočinek od práce, dovolená, nové cesty a kontakty, veselá mysl a partnerský souzvuk. Radujte se z osudu, který vám právě přeje.

Význam: Vaše sny budou přijatelnější, když budete schopni odložit sebezahleděnost a budete pracovat s ostatními. Pracujte v týmu. Celek je vždy větší, než jsou jeho části.

Přímý význam: kreativita, otevřenost, dobrodružství

Negativum: frustrace, rozmrzelost

Uvažte: Radujte se z toho období, které bude harmonické a pozitivní.

 

 

Obrazek5 Holí

Životní boj, krátkodobé potíže, konkurence a sužující podmínky, porovnávat se s druhými a rvát se s nimi. Máte silné konkurenty, proto bojujte s rozhodností, pak můžete zvítězit.

Význam: Máte proti sobě silné konkurenty. Bojujte s rozhodností a zvítězíte.

Přímý význam: výzva, růst

Negativum: překážky, hádky

Uvažte: Buďte k sobě upřimní kvůli cílům, aspiracím a potřebám, abyste mohli uskutečnit svá přání.

 

 

 

Obrazek6 Holí

Vítězství, úspěch a veřejné uznání, popularita, povýšení a pracovní úspěch, partnerské štěstí. Dosáhli jste významného úspěchu, oslavujte.

Význam: Porazili jste opozici. Teď je potřeba pokračovat. Možná se budete muset lépe podívat na svůj život, nebo dokonce předělat části svého života.

Přímý význam: dobrý osud, odměna, spokojenost

Negativum: překážky, konflikty

Uvažte: Nabídněte přátelství dřívějším kamarádům a obnovte stará přátelství.

 

 

 

Obrazek7 Holí

Tvrdá soutěž a konkurence, konkurence v profesi, boj loktů, spor a ohrožení vztahu třetí osobou. Nedovolte druhým, aby zničili to dobré, čeho jste se snažili dosáhnout.

Význam: Nedovolte druhým, aby zničili všechno, čeho jste se snažili tak dlouho dosáhnout. Přemýšlejte o plánu akce. Vaše pocity a víra mohou být otřeseny.

Přímý význam: námaha, úspěch, výkon, splnění plánů

Negativum: neúspěch, nedůvěra v sebe samého

Uvažte: Soustřeďte se na vnitřní a vnější výzvy. Buďte připraveni udělat změny.

 

 

 

Obrazek8 Holí

Čas aktivity, slibné pro podniknutí cesty, čas činů, dobré vlivy, příznivé vibrace. Tempo vašeho života se zrychlilo, využijte nabízené příležitosti.

Význam: Najednou se tempo vašeho života zvýšilo ve všech směrech. Máte několik příležitostí, které můžete využít.

Přímý význam: úspěch, dovršení, splnění plánů

Negativum: zmatek, bezcílnost

Uvažte: Pamatujte na svá přání a snažte se je realizovat.

 

 

 

Obrazek9 Holí

Síla v záloze ještě zbyla, vyhlídky jsou chatrné, zatvrzelost a strach z nových zranění. Neztrácejte odvahu kvůli minulým problémům, buďte silní.

Význam: Kvůli překážkám máte pocit, že jste zrazeni. Nebuďte tak opatrní kvůli malým problémům. Nechte druhé, aby vám pomohli.

Přímý význam: pružnost, odměna

Negativum: neochota, překážky, zklamání, hádky

Uvažte: Neztrácejte odvahu, buďte silní a budete odměněni.

 

 

 

Obrazek10 Holí

Fyzická omezení, přílišné břímě, dřina a příliš velká zodpovědnost, hluboká skleslost. Nepřetěžujte se, šetřete silami a časem, pak znova získáte vnitřní harmonii.

Význam: Nechte ostatní lidi, ať se starají o své. Když ponesete problémy všech ostatních, nebudete mít čas vidět své vlastní.

Přímý význam: zodpovědnost, závazek

Negativum: únava, rozčarování

Uvažte: Pokust se nebýt tak štědří se svým časem a penězi a znovu získáte vnitřní mír.

 

 

ObrazekPáže Holí

Inspirace, tvořivost, klíčící semínko, nový úkol nebo postavení, povzbuzující podnět, společná dovolená. Chopte se zajímavé příležitosti nebo podnětu, který může znamenat nový životní začátek.

Význam: Přejete si dozvědět se víc o světě a to skrz studium nebo cestování.

Přímý význam: energie, život, nové začátky

Negativum: apatie, nedůvěra, podezření

Uvažte: Blízký přítel ti může pomoci se přiučit.

 

 

 

ObrazekRytíř Holí

Změna bydliště, cesty a pohyb, pracovní zápal, radost z nebezpečí, horkokrevnost, vášeň. Jednejte energicky, cestujte a objevujte nové, brzy se dočkáte svých cílů.

Význam: Velmi dynamická osoba dovedná a entusiastická. Může mít nadprůměrnou personalitu, která může vést k nestabilitě mezi vašimi zdroji a energií.

Přímý význam: nadšení, nepředvídatelnost

Negativum: stres, netrpělivost, bezstarostnost, nedostatek opatrnosti

Uvažte: Brzy se dočkáte svých cílů. Mějte důvěru.

 

 

ObrazekKrálovna Holí

Schopnost vytvořit krb domova, oddaná a pracovitá žena, tvůrčí nadání, nezávislost, věrná žena, štědré přátelství. Vaše odvážné a cílevědomé jednání bude motivovat a povzbuzovat vaše okolí.

Význam: Královna Holí je přátelská, často nápomocná osoba, která je nezávislá a přímočará. Je tu také možnost dalšího vzdělávání a cestování.

Přímý význam: energie, schopnost, cílevědomost

Negativum: ovlivnění a arogance

Uvažte: Během této doby hledejte radu k spirituálnímu růstu.

 

 

 

ObrazekKrál Holí 

Pracovitost, důvěra a energie, silná vůle a sebevědomí, podnikavost, rádce, pocit hřejivého tepla, partnerská důvěra. Vaše jistota, silná vůle a nadšení může posloužit jako inspirace ostatním.

Význam: Ambiciózní muž, který nic nedělá polovičatě. Je tu potřeba být disciplinovanější, nebo Král Holí riskuje, že bude pošetilý nebo bezohledný.

Přímý význam: inteligence, velkorysost a velkodušnost.

Negativum: netolerance, pošetilost, úzkoprsost

Uvažte: Měli byste se cítit sebejistě. Vaše jistota může posloužit jako inspirace ostatním, jejichž situace není tak stabilní jako vaše.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář