Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mystický horoskop podle st. Germaina

10. 6. 2014

18.3. - 27.3 - Růžová

Toto jsou lidé se silným charakterem, který jim dovoluje dosáhnout řady úspěchů. Mnohdy je však jejich povaha příčinou různých problémů, protože již od dětství neuznávají žádné autority, bývají neposlušní, nepokojní a neopatrní. Zajímá je vše, všechno by chtěli poznat, na všechno si sáhnout. nezdary je zlomí, ale potíže považují za příležitost k překonání. nad následky svých činů příliš nepřemýšlejí, jsou k sobě i k druhým tvrdí. přitahují je smělé, nebezpečné a riskantní činy. Mají rádi změnu, proto se často stěhují, mění zaměstnání i přátele. Na jejich slovo je ale možné se spolehnout. Pokud je pro ně něco nevýhodné, dokážou se toho rychle zbavit. Růžoví lidé žijí dlouho, pokud si nezkrátí život nějakou neopatrností.

 

28.3 - 6.4.  - Ohňová

Stejně jako oheň je symbolem nejen světla a tepla, ale také ničení, mají lidé narození v této barvě ve svém charakteru něco, co ničí nejen je, ale i jejich blízké osoby. Jsou panovační, neústupní a tvrdohlaví, proto se často dostávají do konfliktů. Vždy trvají na svém, vždy najdou nějaké východisko a moc je nezajímá, zda je dobré, nebo špatné. Bývají rychlí a dělají dojem lidí, kteří se nikoho a ničeho nebojí. Chtějí být první a nejlepší za každou cenu. Jsou bystří a mývají vinikající paměť, ale jejich nestálost jim nedovoluje rozvinout a využít dar logického myšlení. Přikládají velký význam materiálním otázkám - zde si dokážou zachovat chladnou hlavu a logický úsudek.

 

 7.4. - 9.4. - Opálová

Osoby, které přijdou na svět v této době, jsou sebevědomé, smělé a umí se ovládat v každé situaci. Již od mládí obvykle vědí, čeho chtějí dosáhnout, a s obdivuhodnou vytrvalostí směřují ke svým cílům. Mívají vyšší společenské postavení a lepší materiální zázemí, než měli jejich rodiče. Pokud si někoho oblíbí nebo zamilují, jsou ve svých citech stálí. Svým přátelům pomáhají ve všem, starají se o ně a chrání je před starostmi a problémy. Bývají velmi dobrými a starostlivými rodiči, bývají také připoutáni ke svému povolání, bydlišti, přátelům i věcem. Tito lidé se dožívají vysokého věku a s jeho přibýváním stále více pečují o své zdraví, dlouho si zachovávají mladistvý vzhled.

 

 10.4. - 20.4. - Purpurová

Jsou silní a nestálí, jednou se řídí rozumem, jindy intuicí. Většinou jsou odvážní a schopní velkých činů, často proto narážejí u svého okolí na nepochopení a odsouzení. Obvykle jim to však nevadí. Purpuroví lidé mají dostatek životních sil, jsou rychlí v pohybu i řeči, mají široké zájmy, snadno se rozčílí a musí mít vždy poslední slovo. Rychle se zamilují, ale stejně tak rychle jejich city ochladnou. Jsou bystří a inteligentní a vždy dokážou přesvědčit ostatní. Ve společnosti sklízí úspěchy. Nikdy se nepřiznají k vlastním chybám. Ze svých proher obviňují druhé nebo nepřízeň osudu. Velmi si cení nezávislosti a osobní svobody. Jsou pracovití a touží po vedoucím postavení, aby mohli rozkazovat druhým.

 

21.4. - 30.4. - Blankytná

Pro tyto lidi je charakteristická vytrvalost, rozvaha a bystrý úsudek. V jednání jsou uvážliví a logičtí, pečlivě váží každé slovo. Je na ně vždycky spolehnutí. Pro svou klidnou povahu a schopnost poradit mají mnoho přátel. Dokážou zaujmout své okolí, a prot se těší oblibě a obdivu. O všem uvažují sami a nepřijímají snadno názory druhých, nenechávají se ovlivnit fantazií a nerealistickými představami a přáními. Po dlouhém přemýšlení však dokážou vždy přijít na jádro problému i způsob řešení. I z těch nejsložitějších situací se dokážou dostat bez větších problémů a s taktem. Blankytní lidé mívají útulný domov, umí rozumně hospodařit s penězi. Druhým dokážou pomoci, i když si to nejprve musí promyslet. Mají silně vyvinuté estetické cítění. Svůj domov zařizují vkusně a stejně tak se i oblékají. Jako nadřízení jsou přísní, ale spravedliví, jako podřízení plní přesně a včas své úkoly. Většina z nich se ve vyšším věku dopracuje vyššího postavení.

 

 1.5. - 10.5. - Modrá

Většina lidí narozených v první dekádě května má klidný, spokojený život, plný optimismu. Tito lidé milují vše krásné a dobré, co činí život snadnějším a příjemnějším. Milují slávu, úspěch a majetek, a pokud toho nedosáhnou sami, snaží se obklopit lidmi, kterým se to podařilo. Jen výjimečně jsou schopni velkých činů. Jejich životní filozofií jsou šikovnost a diplomacie. Sílu a průbojnost většinou nepoužívají. Bývají rozmařilí, nelitují výdajů na zpříjemnění života a reprezentaci. K lidem se většinou chovají příjemně, ale často tím sledují své vlastní cíle a prospěch. Nebývají příliš temperamentní a velké city moc neuznávají. Při uzavírání manželství berou do úvahy hlavně společenské postavení a majetek partnera. Mají obvykle menší silnější postavu a v pokročilém věku sklony k otylosti. Dožívají se vysokého věku, ale ve stáří je trápí řada nemocí spojených zejména s trávením.

 

 11.5. - 20.5. - Granátová

Inteligence, pracovitost a ambice - to jsou vlastnosti většiny lidí narozených v barvě granátu. Už od dětství mají velké plány a snaží se je uskutečnit. Většinou se jim to podaří a společenskou i materiální pozicí přerostou své rodiče. Za nejdůležitější v životě považují vědění a moc. Sní o vládě, rádi učí a poučují, usilují o to, aby prosadili svůj názor. Protože jsou inteligentní, dokážou svému okolí pomoci a prospět. Ideální povolání pro granátové lidi je vědecký pracovník. Pokud mají nějaký problém, dokážou vynaložit veškeré úsilí a prostředky k jeho vyřešní. Nedělají to pro slávu ani pro peníze, ale z upřímného přesvědčení. Granátoví lidé jsou rození politici, mají dar výřečnosti a diplomacie. Často své myšlenky zachycují písemně, protože mají literární nadání. Rádi si dopisují a vedou hlubokomyslné diskuze o vážných problémech. Přátele a známé si vybírají pečlivě a po zralé úvaze. Někdy bývají okolím považováni za podivíny. Majetkovým otázkám nepřikládají velkou váhu, spokojí se s tím, co mají, nestěžují si, ale také se nikdy nechlubí případným materiálním úspěchem.

 

 21.5. - 30.5. - Bílá

 Ti, kdo přišli na svět v tomto období, jsou bystří, mají dobrou paměť a chuť do života. Od dětství se zajímají o vše, co je obklopuje. Jejich myšlení je skutečně pokladnicí různých detailů, dokážou zajímavě hovořit na jakékoli téma, často se mezi nimi najdou lidé s fenomenální hudební pamětí, schopností zapamatovat si dlouhé řady číslic či velké množství citátů. Rádi svými schopnostmi baví a omračují druhé. Snadno navazují kontakty s lidmi, jsou hovoprní, důvtipní a společenští. Z emocionálního hlediska jsou příliš chladní a chaotičtí na to, aby dokázali prožívat hluboké city a udržovat trvalé svazky, proto obvykle nebývají šťastní v manželství. Svou úlohu sehrává i jejich egoismus a přemíra zájmů.

 

 31.5. - 9.6. - Slonová kost

V těchto řadách najdeme jedince, kteří jsou přátelští, veselí, vyrovnaní a spokojení. Zajímají se o druhé a jejich problémy, někdy až nezdravě. Mají široký okruh přátel a známých, kterým rádi poskytují drobné služby, vyslechnou jejich stesky, poradí i pofoukají bolístku. Pokud se dopustí chyby, dokážou ji přiznat a napravit. S oblibou obdarovávají druhé a přijímají návštěvy. Jejich nedostatkem je sklon k unáhlenému dávání slibů, které později nedokážou splnit. Hodně čtou, milují divadlo a hudbu. Také cestování jim přináší řadu příjemných zážitků. V zaměstnání jsou dobrými nadřízenými i podřízenými. Vybírají si obvykle povolání, v němž přicházejí do styku s lidmi. Často se s nimi můžeme setkat v různých humanitárních zařízeních, kde se cítí velmi dobře. Spokojeni bývají také jako učitelé a vychovatelé mládeže.

 

10.6. - 21.6. - Sněhobílá

Kdo přišel na svět v tomto období, překvapuje své okolí nejen charakterem a jednáním, ale i osudem. sněhobílí často za život prožijí několik diametrálně odlišných existencí, v jejich životě je mnoho počátků, přemíra nejistoty a změn. To u nich vzbuzuje chaotičnost a nesoustředěnost jak v jednání a zájmech, tak i ve vztahu k lidem. Jejich zásadou je v ničem se příliš neangažovat. Často mění zaměstnání a někdy jich stačí vystřídat tolik, že v žádném se jim nemůže podařit dosáhnout výraznějších úspěchů. O vlastní kariéru se příliš nestarají a nevyhledávají ani lidi, kteří by jim mohli pomoci. Mají smysl pro obchody, ale neumějí toho dostatečně využít. Stejně tak mají nadání i pro jiné obory a činnosti, zejména disponují uměleckými sklony, k jejich rozvinutí jim však chybí vytrvalost. Ve styku s lidmi jsou nestálí a dost povrchní.

 

 22.6. - 29.6. - Stříbrná

Ti, jež charakterizuje barva stříbra, jsou chápaví, příjemní a trpěliví. Nechybí jim praktický smysl pro manuální zručnost. Zpravidla nemají příliš sebedůvěry, a proto často zveličují své úspěchy nebo vyprávějí o zásluhách svých předků. Těší je projevy\ vážnosti v rodině i mezi přáteli, v zaměstnání apod. Milují pochvaly a ocení občas i docela obyčejné pochlebování. Jsou pracovití, důkladní a přesní. Rádi učí a poučují mladší nebo méně zkušené. bývají ideálními učiteli, kteří se nemohou se školou rozloučit ani ve vyšším věku. Nemají velké ambice, ale není jim lhostejný materiální status spojený s jejich povoláním. Mají velký smysl i slabost pro rodiné tradice a příbuzenské vztahy. Milují přírodu a cítí se v ní dobře. Měli by si dát pozor na stravu, protože mají sklon k trávícím potížím.

 

 30.6. - 9.7. - Světlezelená

Pod vlivem této barvy se rodí lidé dobrotiví a povolní. Mají klidnou povahu, snadno ustupují a často podléhají vlivům silnějších osobností. Rychle mění názory; neradi se rozhodují, řešení složitějších problémů je pro ně utrpením a vyhnat spor na ostří nože by se nikdy neodvážili. Milují klid a ticho, nesnášejí křik, straní se společnosti a dobře se cítí pouze v úzkém kruhu rodiny nebo přátel. Titolidé jsou však neocenitelní v těžkých chvílích. Citlivá povaha jim dovoluje vcítit se do problémů druhého člověka. Umějí dodat odvahu, potěšit dobrým slovem, poskytnout duchovní i materiální pomoc. Rádi se starají o slabší a mladší, kteří se dostali do nesnází. vrozená skromnost jim umožňuje bez problémů se přizpůsobit nepříznivým poměrům. Nikdy si nestěžují a nenaříkají. Mají talent a řadu schopností, které však nerozvíjejí - či spíše je promarní -, většinou z nedostatku sebedůvěry nebo nesmělosti.

 

 10.7. - 22.7. - Zelená

Tito lidé se od dětství odlišují od ostatních, většinou vyšší inteligencí nebo uměleckými sklony. Někdy však bývají tvrdohlaví a neposlouchají cizí rady. Mají silnou individualitu a snaží se vnucovat své představy a vůli jiným. Bývají málomluvní, straní se společnosti a nenechají se ovlivnit jinými názory. Vždycky si zachovávají určitý odstup a vůbec jim nejde o oblibu nebo popularitu. Chtějí a také dokážou žít zcela samostatně a nezávisle. Mívají svérázný životní styl, kterému druzí moc nerozumí. Často se pletou druhým do života. Jsou schopni silně milovat, ale také nenávidět. Pokud si najdou zaměstnání, které je baví, mohou udělat slušnou kariéru, jestliže se jim to však nepodaří, pak se ani nenamáhají předstírat usilovnou práci. některým přeje štěstí ve financích, ačkoli se o peníze většinou moc nezajímají. Jako by k nim přicházely samy. Zelení lidé nemívají příliš štěstí v osobním životě. K partnerům se chovají nekonvenčně, mnozí zůstávají po celý život sami, jiní naopak vystřídají více manželství.

 

 23.7. - 29.7. - Zlatá

Jako zlato přitahuje pohledy všech, tak i tito lidé vzbuzují pozornost všude, kde se objeví. Navíc se snaží udělat vše pro to, aby tomu tak bylo. V jejich vystupování bývá vše vypočítáno na efekt. Bývají také až nepříjemně upřímní a neohlížejí se na mínění druhých. Dobře znají svou cenu a občas se jim z toho zatočí hlava. Nad ničím se obvykle dlouho nerozmýšlejí, rozhodují se rychle, ale stejně rychle ustupují. Jsou to idealisté, kteří touží udělat něco velkéhopro lidstvo, napravovat a reformovat svět, ale většinou jde pouze o předsevzetí. V hlavě mají příliš myšlenek najednou, jeden plán střídá druhý. Mívají veselou povahu, jsou příjemní, společenští a umějí rychle zareagovat v důležitých situacích. přemíra nápadů jim nedovolí koncentrovat se a přinutit se k systematické práci. Někteří zlatí jedinci mají skutečně odvážné plány a předsevzetí, které však málokdy naplní.

 

 30.7. - 8.8. - Žlutá

Tito lidé bývají bezprostřední, prostí, upřimní a pravdomluvní. Své mínění vyjadřují otevřeně a bez rozpaků. Jednají vždy čestně a nesnášejí ty, kteří mají dvě tváře. Ve svých názorech jsou stálí a změní je až po zralé úvaze. Své pracovní povinnosti plní bez potíží, a proto často zastávají vedoucí místa. Milují život ve všech jeho podobách, umějí se radovat z maličkostí a mají rádi dobré jídlo a pití, hezké poblečení a vkusně zařízený byt. U obou pohlaví je silně vyvinut smysl pro krásu. někteří sbírají umělecká díla nebo starožitnosti. mnozí si volí zaměstnání, při němž přicházejí do styku s uměním. Peníze považují za prostředek zajišťující příjemnosti života. Bývají rozmařilí, rádi dávají dárky a zvou společnost. V peněžních záležitostech mívají štěstí - většinou zdědí majetek nebo vyhrají v loterii větší částku.

 

 9.8. - 23.8. - Okrová

Pod touto barvou se rodí lidé s pevným charakterem, odvahou, rozhodností a smyslem pro realitu a spravedlnost. Umějí si dobře poradit v životě. Nikdy nezneužívají slabosti druhého, spíše se mu snaží pomoci, především silou ducha. jejich úspěchy často vzbuzují údiv, ale i závist okolí. většinou překonávají úspěchy svých rodičů, získávají moc a později i majetek. Okrovým lidem přeje štěstí i náhoda. nadřízení je mají rádi a jsou oblíbení i mezi lidmi. mají zdravý úsudek. Jsou slušní a současně sebevědomí, a proto nepoužívají nečestné metody. Intriky přímo nesnášejí. Zastávají různé profese, nejraději ve státní službě. Jsou dobrými a spravedlivými soudci, úředníky s autoritou či úspěšnými vojáky. Některé z nich obdařila příroda krásou a impozantní postavouz, a proto mívají úspěchy u opačného pohlaví.

 

 24.8. - 28.8. - Umbrová

Tito lidé nemívají snadný život. Mnoho však záleží na prostředí, ve kterém žijí. Nechávají se snadno ovlivnit a málokdy dovedou odlišit, co pro ně je a co není prospěšné. Mívají proměnlivou náladu, často mění své plány i přátele. Bývají podráždění, snadno se rozčílí a nikdy nepřiznají svůj omyl. Jsou však většinou bystří, inteligentní a mají dobrou paměť. Své plány a předsevzetí jen zřídka dovedou do konce. Z porážky se dovedou rychle vzpamatovat. v těžkých chvílích jim pomáhá optimismus. Kariéra a materiální otázky je příliš nelákají, rádi dělají jen to, co se jim líbí a co jim jde snadno a rychle. Partnery si vybírají pracovité a dobře situované. Často se však spletou. Rádi chodí na výlety a milují plesy a večírky.

 

29.8. - 7.9. - Pomerančová

Úsudek a půvab - to jsou hlavní znaky lidí narozených v této dekádě. Již v mládí se vyznačují rozvahou a svým rodičům nezpůsobují větší problémy při výchově. Vědomosti ve škole si osvojují bez potíží, v čemž jim pomáhá vrozená pilnost, dobrá paměť a schopnost logicky myslet. Obvykle žijí klidně a vyrovnaně, dokážou tišit cizí bolest i strach. Nereagují unáhleně a radosti i strasti života snášejí s klidem. Na svět se dívají s rozumným optimismem. Dokážou projevit soucit a pomoci. V lásce nejsou příliš sentimentální a někdy mohou být až chladní. Jejich city k druhému pohlaví se řídí rozumem a většinou si vybírají partnera podobné povahy. Sňatek uzavírají po zralé úvaze a zřídka v mladším věku. Trpívají na migrény a trávící potíže.

 

 8.9. - 17.9. - Hnědá

Tito lidé bývají pracovití, vytrvalí a poctiví. Od dětství trpí malou sebedůvěrou. Na okolí působí starším a vážným dojmem. Chybí jim entuziasmus, nedokážou spřádat velké plány, chybí jim smělost a odvaha. Jsou to realisté a minimalisté, mají strach ze snů a svá přání si nechávají pro sebe. Obvykle nebývají doceněni a jejich schopností nebo nadání si nikdo ani nepovšimne. Mívají vlohy pro matematické a přírodní vědy, často i pro cizí jazyky. Většinou jsou také nadprůměrně manuálně zruční a snadno se učí hrát na hudební nástroje. V citové oblasti jsou stejně nesmělí a nevěří, že by je mohl mít někdo skutečně rád. Na druhého člověka si dost dlouho zvykají, pokud se jim to ale podaří, je to svazek navždy.

 

 18.9. - 27.9. - Indigová

Indigová je jednou z nejstarších a nejtrvanlivějších barev. Lidé narození pod jejím vlivem mají sklon ke ztřeštěnostem a bláznivinám. Jsou nezávislí a duševně svobodní, neohlížejí se na mínění druhých a jdou svou vlastní cestou. V rodině a mezipřáteli často šokují svými nápady a skutky. Jsou bystří, důvtipní, mají dar myšlení a mnoho zájmů. Bohužel často své síly tříští do mnoha oblastí a v žádné nedosáhnou většího úspěchu. Rádi získávají druhé svým půvabem, který umějí využívat a někdy i zneužívat. Inklinují k umění, zejména k literatuře. Materiální stránka života je příliš nezajímá. Manželství uzavírají vždy z lásky, ale ta se většinou brzy vytratí. Často pak hledají nové objekty vášnivých citů.

 

 28.9. - 8.10. - Azurová

Azuroví lidé jsou společenští, mají zvláštní půvab, dar výmluvnosti a snadno navazují kontakty. rádi přesvědčují o své pravdě a o tom, že oni jsou ti nejlepší. Milují hezké věci, dobrou četbu, hudbu i divadlo. Jsou citliví na krásu v každé podobě. Toto kritérium krásy preferují i při výběru přátel. Nebývají příliš pracovití ani zruční, ale pokud si  zaměstnání oblíbí, dokážou udělat vše pro to, aby se dostali na vyšší místo. V citové oblasti jsou nestálí. Touží spíš po změně než po skutečné lásce. Nebývají také příliš věrní a jejichmanželství končívá rozchodem. Ženy nemívají vztah k mateřství, ale bývají obdařeny krásou a tu využívají ke svádění. Azuroví lidé mají panický strach ze stáří, hlavně proto, že očekávají ztrátu krásy a sil.

 

 9.10. - 17.10. - Pařížská modř

Lidé symbolizovaní tímto odstínem modré se vyznačují vytrvalostí, pracovitostí a stálostí názorů. Někdy nabývají tyto vlastnosti až podoby pedantismu. Bývají sebevědomí, vědí, co chtějí. Mají úctu k názorům druhých i jejich společenskému postavení. Méně si už váží majetku, ačkoli chápou význam peněz pro život. Často dosahují úspěchu a vyššího postavení v zaměstnání. Jsou spravedliví, pokud však cítí nebezpečí, na nic a na nikoho se neohlížejí. Bývají dobrými úředníky, vědeckými pracovníky, literáty či umělci. Rádi cestují. Manželství uzavírají pozdě, a pokud to s nimi partner jen trochu umí, nemusí se o jejich věrnost obávat. Uzavírají se často do sebe a dobře se cítí o samotě. Nebývají krásní, ale mají své charisma.

 

 18.10. - 28.10. - Karmínová

Pod vlivem této barvy se rodí lidé se silným charakterem. Individualisté, kteří připravují spoustu problémů rodičům, učitelům i sobě. Jsou vzdorovití, nebojácní, upřimní a otevření, a právě proto nejsou vždy oblíbení. Řídí se jen svými zásadami a nevadí jim, když někoho urazí. Mají sklon k přehánění a někdy až prchlivosti. Svého zdraví ani života si příliš necení, větší význam nepřikládají ani penězům. Bývají dost nepořádní a dokážou se ponořit do práce tak silně, že na vše zapomenou. Proto jejich pracoviště ani domácnost nikdy nezáří čistotou. Karmínoví lidé mívají velké, ale krátkodobé úspěchy u druhého pohlaví. Erotiku považují za sůl života. Ženy bývají obvykle hezké, muži přinejmenším zajímaví.

 

 29.10. - 7.11. - Tvavě purpurová

Silná vůle, rozhodnost a tvrdohlavost - to jsou hlavní charakterové vlastnosti těch, kteří se narodili pod vlivem této barvy. Jsou to rodilí vůdci, kteří se nebojí ani vypjatých situací. Mají vysokou inteligenci a často i intuici, která jim pomáhá předvídat výsledek - proto se vyplatí poslouchat jejich rady. Jsou to slušní lidé, které přitahuje práce pro společnost. Často stojí v čele organizací s charitativním posláním. Jsou pracovití a rádi řeší složité problémy. Obvykle dosahují vysokých postavení na univerzitách a jsou úspěšní pedagogové. Staví před sebe vždy jen velké cíle. Pokud jsou neúspěšní, obviňují za to druhé. Jsou velmi temperamentní a opačné pohlaví sehrává v jejich životě velkou roli.

 

 8.11. - 17.11. - Burgundská

Tato netradiční barva symbolizuje netradiční lidi. Jejich osudy jsou různé a stejné je to i s jejich charaktery. Jsou upřimní, srdeční, hodní a od druhých očekávají totéž. Jsou snadno zranitelní a často nedůvěřiví, ale pokud si někdo získá jejich důvěru, těžko by nalezl věrnějšího přítele. Mají logické myšlení, ale chybí jim koncentrace a více pracovitosti. Rádi si vybírají svobodná povolání. Nemají smysl pro praktičnost, netouží po hromadění jakýchkoli statků, jsou velkorysí, často až rozhazovační. Mají hodně přátel a známých, s nimiž udržují úzké styky. Rádi cestují a poznávají cizí kraje. Mají velkou představivost a dobrou paměť.Manželství se jim podaří jen tehdy, když má partner podobnou povahu.

 

 18.11. - 21.11. - Rumělková

Tito lidé si dokážou zachovat objektivní pohled na svět i víru v lepší budoucnost. Pokud však propadnou pesimismu, přestanou uvažovat a nedokážou se ovládat. Jsou to sebevědomí lidé, kteří se snadno rozzlobí a rozlítostní. Potřebují v životě něco nebo někoho, o koho by se mohli opřít nebo se k němu upnout.  Může jít nejen o osobu, ale i o myšlenku. Tu se pak snaží prosadit do života. V citových záležitostech jednají často nelogicky a hodně riskují. Jsou vytrvalí, mají rádi sport, zábavu a tanec. Muži obvykle pracují jako soudci, vojáci, policisté nebo lékaři. V mezilidských vztazích jsou málo bezprostřední, někdy působí až škrobeným dojmem. Mají sklon k hazardním hrám a k životu nad poměry.

 

 22.11. - 7.12. - Tmavočervená

Tito lidé jsou realisté stojící pevně na zemi. Mají silný charakter. Udělají vše pro to, aby dosáhli svého cíle. Plány mění pouze tehdy, je-li to pro ně výhodnější. Dovedou střízlivě ocenit podmínky, lidi i své šance. Těší je ocenění, popularitě však nepřikládají velký význam. Své názory, sympatie a antipatie si nechávají pro sebe. Nemají smysl pro slabosti druhých ani pro jejich problémy a neúspěchy. Zastávají názor, že každý je svého osudu strůjcem a nese za svůj život výhradní odpovědnost. To však neznamená, že nejsou ochotni pomoci. Rozhodují se vždy pouze na základě příbuzenských nebo přátelských vztahů. Jsou pracovití a zodpovědní, proto bývají často u svých nadřízených oblíbení a mnohdy dosahují slušného postavení. Bývají dobrými lékaři, právníky i finančníky. V oblasti citů jsou temperamentní. Rádi navazují krátkodobé známosti. Bez výčitek svědomí ukončují vztahy. Jejich manželství bývají šťastná pouze tehdy, jsou-li uzavřená v pozdějším věku a po zralé úvaze. Ženy rády dominují nad partnery, dokonce i v sexuální oblasti. Překypují nadbytkem životních sil.

 

 8.12. - 17.12. - Amarantová

Lidé narození pod vlivem této barvy jsou nestálí, mají rádi změnu a pohyb. Jsou velmi živelní, a proto se často dostávají do problémů. Pokud po něčem touží, pak upřímně a bez postranních úmyslů. To je často svádí k lehkomyslnostem a nepředloženostem, za něž pak tvrdě zaplatí. Častěji než kdo jiný se dostávají do těžkostí, přicházejí o majetek i o pověst. neumí totiž střízlivě ocenit druhé, nemají štěstí, pletou se při volbě povolání. Jinak to jsou veselí a milí lidé s osobitým půvabem. Umějí svádět a koketovat, sypat z rukávu komplimenty. Občas jsou proto až nesnesitelní a dokážou vyvolat i skandál. Obvykle nemají jen jednoho životního partnera, snad proto, že postrádají smysl pro rodinu a domácnost. Chtějí žít a užít si. většina má ráda tanec, cestování a nejlépe se cítí tam, kde se lidé baví, aniž by mysleli na to, co bude zítra nebo pozítří. Své i cizí problémy bagatelizují a pevně věří, že se vše nějak spraví samo nebo to za ně udělá někdo jiný. Amarantoví lidé žijí bouřlivě. Ničeho nelitují a nic je nedokáže vyvést z míry. Neopatrnost a poživačnost bývají příčinou jejich zdravotních problémů.

 

18.12. - 21.12. - Levandulová

 Tito lidé bývají klidní, vyrovnaní a solidní. Lze jim věřit a spolehnout se na ně. Od dětství jsou vážní a působí pomalým dojmem. Radí se pouze sami se sebou. V mládí jim někdy chybí sebedůvěra, nejsou sami se sebou spokojení, dokážou však usilovně pracovat a dohnat to, co jim příroda případně odepřela. Muži i ženy dbají o svůj zevnějšek i životní styl, chtějí vypadat v očích okolí co nejlépe, protože touží po dokonalosti ve všem. Svou pracovitostí a vytrvalostí se domohou slušného postavení, ale občas mívají i štěstí. Nikdy se nesníží k žádné nečestnosti nebo podvodu. Obvykle překvapí rodinu a známé, když z uzavřených a mlčících dětí vyrostou skutečné osobnosti. V dospělosti vzbuzují nejen úctu, ale i sympatie. Nemívají ve zvyku se svěřovat a nikdy neprozradí tajemství. Přátelé si vysoce cení jejich diskrétnosti. Levanduloví lidé bývají silně závislí na své rodině a dokážou pomoci příbuzným v jakékoli situaci. Ženy bývají dobrými hospodyňkami a matkami, jsou však dosti náročné a neprojevují moc své city. K tomu, aby si je někdo zamiloval, je třeba více času.

 

28.12. - 6.1. - Tmavě fialová

Tito lidé bývají většinou neústupní a despotičtí, neuznávají žádné autority, neradi se komukoli podřizují. Snadno se nechají unést hněvem a potom si neberou servítky. Na okolí jim moc nezáleží. Už v dětství jsou umínění a tvrdohlaví a rodičům působí problémy. Jsou však velmi nadaní a inteligentní, často však sní o kariéře nebo zaměstnání, pro které nemají předpoklady. Pak jsou nespokojení a vybíjejí si svou zlost na druhých. Nejlépe se cítí tam, kde se mohou naprosto svobodně rozhodovat. Tmavě fialoví lidé jsou egocentriky a neradi se angažují v citové oblasti. Pokud se však zamilují, bývají věrní. Ženy mají pevný charakter a měly by se vdávat později, protože čas pracuje pro ně. Rozkvétají poměrně do vysokého věku.

 

7.1. - 16.1. - Černá

Lidé narození v tomto období mají více kladů než nedostatků a na své chyby většinou doplácejí sami. Bývají velmi skromní a díky této vlastnosti dosahují ocenění. Jsou přemýšliví, mají velké schopnosti a ambice. K cíli vždy míří poctivými cestami. Ti, na nichž jim v životě záleží, je mají rádi a oceňují jejich charakterové vlastnosti a schopnosti. Jsou předurčeni k tomu, aby se jim druzí svěřovali, a snaží se jim v nouzi pomoci. Chápou druhé a svěřená tajemství si nechávají pro sebe. Přátelé i rodina se na ně mohou vždy spolehnout. Jsou trpěliví. Na překonání mimořádných situací mají dostatek energie a duševní síly. V zaměstnání mají autoritu a dobrou pověst. V citech bývají stálí, upřimní a srdeční. Nemají rádi přetvářku.

 

17.1. - 26.1. - Bronzová

 Tato barva charakterizuje lidi poněkud nestálé. Často řeší mnoho věcí najednou a žádnou nedotáhnou do konce, protože mají mnoho zájmů, jsou velmi roztěkaní a chybí jim koncentrace. Na první pohled se jeví jako milí a srdeční, ale bývají mnohdy závistiví. Mají logické myšlení a dokážou shromáždit vědomosti z mnoha oborů, ale jsou většinou roztržití a nesoustředění, často ztrácejí věci a zapomínají. Pro své okolí jsou sympatičtí, protože se nedokážou dlouho zlobit. Výchovu dětí neberou příliš svědomitě a zodpovědně, přesto však z jejich potomků vyrůstají silné osobnosti. Málo pečují o svůj zdravotní stav. Neradi si stěžují a problémy dusí ve svém nitru, proto lehce podléhají různým stresovým situacím.

 

 27.1. - 5.2. - Liliová

Lidé, které symbolizuje tato barva, jsou povzneseni nad přízemní věci. Na život a své okolí se dívají s odstupem. Nedokážou se trápit, ale ani radovat. To jim dovoluje zachovat si klid a rozvahu v každé situaci. K cizím lidem jsou velmi přátelští a milí. Mají smysl pro humor, nikoho však neurážejí. Jejich myšlení je nadprůměrné a mají výbornou paměť. Mají smysl pro vše krásné a umějí se velmi dobře vyjadřovat. Dokážou být spokojeni s málem, často žijí velmi střídmě a nenápadně. Bývají většinou samotáři. K manželství a rodině přistupují zodpovědně. Jsou tolerantní a svým partnerům i dětem dopřávají svobodu a volnost. Nehromadí materiální statky. Mají rádi daleké cesty a někdy žijí i v cizině.

 

6.2. - 15.2. - Perlová

Tito lidé mají mnoho životní energie, jsou iniciativní a plánují velké věci. Od dětství si stanovují pevné cíle, o jejichž naplnění trpělivě a cílevědomě usilují. Ne vždy se jim to však podaří. Chtějí poznávat svět a nebojí se žádných obtíží. Mívají velké schopnosti v řadě oblastí. Jsou zvídaví a snaží se obklopovat zajímavými lidmi. Hodně čtou, rádi hovoří s ostatními. Jsou společenští a umějí zajímavě vyprávět. Povahou jsou demokraté, ale bývají i rebelové. Nemívají sklony k agresivitě, bývají slušní a rozumní. Nesnadno a pomalu navazují vztahy k opačnému pohlaví. Jsou schopni hlubokých citů. Jejich manželství může být spokojené a šťastné, pokud si zvolí vhodného partnera. V zaměstnání jsou čestní a spravedliví.

 

16.2. - 19.2. - Bramboříková

 Lidé narození v tomto období bývají náladoví a kvůli pohodlnosti často promarní ty pravé příležitosti. Dají se snadno odradit každou překážkou a vinu svádějí na celý svět. V dětství byli zvyklí, že jim rodiče buďto ulehčovali život, nebo k nim naopak byli příliš přísní. Jsou málo průbojní a často spoléhají na pomoc okolí. Nechají se lehce zastrašit, nejsou vytrvalí ani trpěliví. Málokdy dosahují svých cílů. Bývají nadaní na matematiku, chemii a medicínu. Jako lékařijsou výbornými diagnostiky, protože mají silně vyvinutou intuici. Ženy se jeví jako slabé a subtilní bytosti, které potřebují od každéhopomoc - a mnohdy se jim také podpory dostává, zejména od mužů.

 

 20.2. - 7.3. - Fialová

Mezi fialovými bývají lidé nestálí, kteří nevědí, co vlastně od života chtějí. Často putují životem bez cíle. Jsou to snílkové, kteří těžko hledají stabilitu. Velmi záleží na jejich okolí, protože se dají snadno ovládat a vést jak k dobrému, tak i zlému. Potřebují stálé řízení, a to i v dospělém věku. Jsou nesmírně citliví na mystiku, často se věnují filozofii a společenským vědám. Zřídka bývají vedoucími pracovníky, protože jsou nerozhodní. Materiálním potřebám nepřikládají příliš velkou váhu, v případě nutnosti se dokážou uskromnit. Netouží po moci ani kariéře. Cítí se dobře v zaměstnání, kde není třeba rozhodovat a kde nedochází ke změnám. Rádi pracují o samotě. Mají sklon k uzavřenosti a často zůstávají svobodní. Vyznačují se velkou představivostí, ale jejich představy jsou většinou nesplnitelné. Ženy bývají příliš sentimentální, snadno se rozpláčou a jejich okolí je pak považuje za nedospělé. Trpí na mnohé choroby, zejména nervové, ale i tak se dožívají vysokého věku.

 

8.3. - 17.3. - Bezová

Tito lidé bývají vyvážení. Mívají v harmonii své city s rozumem. Přestože jsou schopni silných emocí, jsou většinou klidní a vyrovnaní. Dokážou se dívat na svět střízlivě. Neradi prohrávají, a proto si stanovují reálné cíle. Většinou jsou všestranně nadaní, pečliví a důkladní. Umějí hospodařit s financemi, ale mají i umělecký cit. Jsou velmi pracovití, každou práci dotáhnou do konce. V pozdějším věku bývá jejich snažení odměněno bohatstvím. Neumějí žít o samotě, vztahy jsou pro ně velmi důležité. Lidé této barvy milují svůj domov a rodinný život. Rádi cestují, ale vždy za nějakým konkrétním cílem. O své zdraví pečují, přesto však občas podlehnou svodům dobré kuchyně. Dožívají se vysokého věku a po celý život překypují energií a zájmem o svět kolem sebe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář